Tuyển dụng

Trợ lý KTV – kiểm toán XDCB

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán cho báo cáo tài chính năm, Công ty TNHH Tư Vấn Kiểm Toán TAF cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau. Vị trí tuyển dụng: Trợ lý kiểm toán Xây dựng  ...Xem chi tiết

Trợ lý KTV – kiểm toán BCTC

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán cho báo cáo tài chính năm, Công ty TNHH Tư Vấn Kiểm Toán TAF cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Trợ lý kiểm toán BCTC Số l ...Xem chi tiết