Tuyển dụng

Thực Tập Sinh

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán cho báo cáo tài chính năm, CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN RUBIK cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh kiểm toán BC ...Xem chi tiết

Chuyên viên thẩm định giá

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán cho báo cáo tài chính năm, CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN RUBIK cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên thẩm định giá ...Xem chi tiết

Trưởng nhóm kiểm toán XDCB

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán cho báo cáo tài chính năm, CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN RUBIK cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm kiểm toán Xây ...Xem chi tiết

Chuyên viên tư vấn tài chính

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán cho báo cáo tài chính năm, CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN RUBIK cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tư vấn tài chí ...Xem chi tiết

Trưởng nhóm kiểm toán BCTC

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán cho báo cáo tài chính năm, CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN RUBIK cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm kiểm toán BCTC ...Xem chi tiết

Trợ lý Thẩm định giá

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán cho báo cáo tài chính năm, CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN RUBIK cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Trợ lý thẩm định giá Số lư ...Xem chi tiết

Chuyên viên tư vấn thuế

Để chuẩn bị cho công tác quyết toán báo cáo tài chính năm, CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN RUBIK cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tư vấn thuế Số lư ...Xem chi tiết

Kiểm toán viên Kiểm toán BCTC

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán cho báo cáo tài chính năm, CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN RUBIK cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Kiểm toán viên BCTC Số lượ ...Xem chi tiết