Tư vấn đầu tư

Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia có môi trường đầu tư tốt, là điểm đến được lựa chọn của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đa quốc gia trên khắp thế giới. Việt Nam ngày càng thể hiện sức hấp dẫn của mình trong mắt giới đầu tư quốc tế vì hứa hẹn một môi trường đầu tư an toàn và khả năng sinh lời cao. Nhằm hoàn thiện hơn nữa môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như hoàn thiện các quy phạm pháp luật đầu tư Việt Nam ra nước ngoài, Luật Đầu tư năm 2020 ra đời bắt đầu có hiệu lực tư ngày 01/01/2021 càng khằng định sự nhạy bén của Chính phủ Việt Nam nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *