Đội ngũ chuyên gia – Nhân viên tại RUBIK

Tại RUBIK, con người được coi tài sản quan trọng nhất của chúng tôi. Với đội ngũ nhân viên với hơn 50 chuyên gia tài chính kiểm toán, kế toán, chúng tôi tự hào là đơn vị dịch vụ kiểm toán, kế toán hàng đầu Việt Nam và luôn cam kết xây dựng văn hoá phục vụ quý khách một cách tốt nhân.

NGÔ MINH TRƯỜNG

NGÔ MINH TRƯỜNG

CHAIRMAN

Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, thẩm định giá tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp, Tư vấn lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư, Kiểm toán Báo cáo quyết toán chi phí đầu tư, vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành cho các đơn vị thuộc các Tổng Công ty (Tập đoàn) Nhà nước.

Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại các tổ chức tín dụng, các dự án do Quốc tế tài trợ, các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Tốt nghiệp Học viện Tài chính

– Kiểm toán viên cấp Nhà nước

– Thẩm định viên cấp Nhà nước

– 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán

đội ngũ công ty

đội ngũ công ty

đội ngũ công ty

đội ngũ công ty

đội ngũ công ty