Tất cả bài viết của admin

Trưởng nhóm kiểm toán BCTC

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán cho báo cáo tài chính năm, CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN RUBIK cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm kiểm toán BCTC Số lượng: 01 người ...Xem chi tiết

Trợ lý Thẩm định giá

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán cho báo cáo tài chính năm, CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN RUBIK cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Trợ lý thẩm định giá Số lượng: 01 người Mô tả ...Xem chi tiết

Chuyên viên tư vấn thuế

Để chuẩn bị cho công tác quyết toán báo cáo tài chính năm, CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN RUBIK cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tư vấn thuế Số lượng: 01 người Mô tả ...Xem chi tiết

Kiểm toán viên Kiểm toán BCTC

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán cho báo cáo tài chính năm, CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN RUBIK cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Kiểm toán viên BCTC Số lượng: 01 người Mô tả c ...Xem chi tiết

Trợ lý KTV – kiểm toán XDCB

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán cho báo cáo tài chính năm, Công ty TNHH Tư Vấn Kiểm Toán TAF cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau. Vị trí tuyển dụng: Trợ lý kiểm toán Xây dựng (soát xét và phát hà ...Xem chi tiết

Trợ lý KTV – kiểm toán BCTC

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán cho báo cáo tài chính năm, Công ty TNHH Tư Vấn Kiểm Toán TAF cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí tuyển dụng: Trợ lý kiểm toán BCTC Số lượng: 01 người Mô tả ...Xem chi tiết

Kiểm toán RuBik